Bośniacki ślad

j015

O tym, że Ziemie Zachodnie zamieszkują dziś potomkowie przesiedleńców zza Buga, wie każdy. Wystarczy obejrzeć klasykę polskich komedii „Sami swoi”, by mieć przynajmniej ogólny obraz powojennej migracji i jej skutków. Jednak nieliczni mają świadomość, że drogi na nasze ziemie prowadziły nie tylko ze Wschodu. Swoje miejsce do życia znaleźli tu i Łemkowie i Grecy i przybysze z dawnej Jugosławii. Czytaj dalej